Google AdWords skritt-for-skritt – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Google AdWords skritt-for-skritt

Ikke kast bort tid. Følg vår guide til registrering av Google annonser, og ha din første annonse ute innen ti minutter.

Gå til www.google.com og klikk på "Annonser hos oss"


 Klikk på knappen "Klikk for å begynne" for å registrere deg som annonsør.


Hvis du bare ønsker kunder fra Norge, velger du "Norge" i kolonnen for land. Hvis du selger til et internasjonalt marked, kan du klikke på alle de land du ønsker (mens du holder CTRL-knappen på tastaturet nede), eller beholde det opprinnelige valget "Alle land".

Trykk på knappen "Lagre og fortsett".


Før du kan registrere deg som annonsør hos Google, må du opprette din første annonse. Senere kan du komme tilbake og lage så mange nye annonser du vil.

Først gir du den såkale "annonsegruppe" en navn.

Før vi går videre, bør jeg forklare deg hierarkiet i Google AdWords.

Annonsørkonto Det øverste nivået. Her ligger informasjon som annonsøren/firmaet, fakturaadresse og kortinformasjon. Du må bruke et VISA eller Mastercard for å få registrert deg som annonsør, og denne blir jevnlig (i etterkant) trukket for påløpte annonsekostnader. Dette kommer vi til senere i registreringen.
 
Kampanje Du kan ha opptil 20 forskjellige kampanjer. En kampanje består av
(1) et ubegrenset antall annonsegrupper
(2) maks daglig annonsebudsjett for denne kampanjen
Annonsen vi nå lager vil havne i "Kampanje 1", men du kan senere gå inn og lage flere kampanjer.
 
Annonsegruppe Vi er nå (i skjermbildet du ser over her) i ferd med å opprette en annonsegruppe. En annonsegruppe består av
(1) en eller flere annonser
(2) en eller flere nøkkelord/nøkkelfraser, altså ved hvilke søkeord/fraser du vil at annonsene i denne annonsegruppen skal vises
(3) maks pris du vil betale pr. klikk for denne annonsegruppen
 1. Første skritt er å velge et navn til annonsegruppen. I dette tilfelle, for Flavus Data som selger CD-Rom språkkurs, kan vi tenke oss at vi ønsker å opprette ulike annonsegrupper for de ulike språkene, så jeg har tastet inn "Fransk" for denne annonsegruppen. Du må velge navn som passer deg. Navnet på annonsegruppen er kun for din egen skyld (for å hjelpe deg å holde orden), det vil ikke bli vist overfor leserne på noe tidspunkt.
   
 2. "Overskrift". Skritt to til fem vil derimot vises overfor leserne. Det er nemlig nå du skriver selve annonsen! Skritt 2 her er overskriften i annonsen, som maksimalt kan være på 25 tegn. Husk å velge en overskrift som fenger lesernes interesse, f. eks. en fordel brukerne oppnår ved å bruke dine produkter eller besøke ditt nettsted. Å bruke et produktnavn i overskriften er sjeldent en god ide. I mitt eksempel her tastet jeg inn "Lær Fransk Raskere".
   
 3. "Beskrivelseslinje 1". Her skriver du en tekstlinje, f. eks. en fordel til. Jeg brukte "Effektiv og Morsom Språklæring". Legg merke til at jeg bruker stor bokstav på de fleste viktige ord, da det ofte gir en noe høyere klikkprosent (men du får teste ut dette selv).
   
 4. "Beskrivelseslinje 2". Her skriver du en tekstlinje til, f.eks. noen egenskaper ved ditt produkt eller nettsted. Mitt eksempel: "Multimedia CD-Rom kurs".
   
 5. "Annonsert webadresse". Her skriver du inn webadressen som skal vises i annonsen. Dette trenger ikke være adressen leseren kommer til ved å klikke på din annonse.
   
 6. "Webadressens destinasjon". Den virkelige adressen som brukeren sendes til skriver du nemlig inn her. I mitt tilfelle ønsker jeg ikke å sende brukeren til forsiden på www.flavus.no, men direkte til siden for franskkurset (www.flavus.no/fransk.htm).
   
 7. Resultatet av annonsen slik den vil vises for Google-brukerne ser du her oppe.


   

 8. Til sist trykker du på knappen "Opprett annonse og fortsett" nederst på siden for å fortsette til neste side i registreringen.

Nå kommer vi til oppgaven med å velge de søkeord og søkefraser som vi vil at annonsen skal vises ved.

 1. Du taster først inn søkeordene og frasene i dette vinduet, med ett søkeord eller frase på hver linje. 

  For våre avanserte lesere:
  Du ser her at jeg f.eks. har valgt både:
     lær fransk
     "lær fransk"
     [lær fransk] Forskjellen er en stigende grad av presisjon. En frase uten tegnene er den mest vide og generelle. Disse to ordene kan være hvor som helst i søkefrasen, ja Google kan endog vise annonsen når brukerne søker på synonymer til disse ordene. Når du bruker søkefrasen i anførselstegn betyr det at nøyaktig disse ordene må finnes i brukerens søkefrase, og i nøyaktig denne rekkefølge (så hvis søkeren oppgir lær fransk i Paris så vil min annonse vises. Søkefrasen i [blokkparantes] betyr at kun disse ordene og i denne rekkefølgen er godt nok (så et søk på lær fransk i Paris vil derfor ikke vise min annonse hvis jeg kunne brukte blokkparantes).
   
  Grunnen til at det kan lønne seg å bruke anførselstegn og blokkparantes i tillegg til søkefrasen uten disse (altså fordelen ved å bruke alle tre formatene) er at du ønsker å vises ved søk som ikke inneholder disse nøyaktige ordene (ergo taster du inn søkefrasen uten andre tegn), men du ønsker også at din annonse skal vises høyere opp enn konkurrentene på søkesidene, så (alt annet like) ved et søk fra en Google-bruker på lær fransk vil min annonse vises høyere opp enn en konkurrent som bare oppgav søkefrasen uten blokkparantes (min søkefrase var mer et mer nøyaktig treff). De fleste av dine konkurrenter kjenner ikke til dette trikset, så du ligger nå et par hestehoder foran.

  Hvis du trenger noen forslag til søkeord, klikker du på "forslagsverktøy for søkeord", hvorpå det spretter opp et nytt vindu som kan gi deg synonymer og andre søkefraser som Google brukerne benytter mye. En skikkelig nyttig funksjon!
   

 2. For å gå videre til neste side, trykker du på knappen "Lagre søkeord".

Her velger du valutaen du vil betale annonsene dine i (velg NOK for norske kroner), oppgi en maks klikkpris for denne annonsegruppen (40 øre pr. klikk er minimum Google godtar), og trykk på knappen "Beregn anslag".


Nå får du opp en veldig nyttig side som forteller deg hvor mange klikk du kan forvente hver dag på de ulike søkeord.

(For våre avanserte lesere: dette er det eneste stedet du kan få en omtrentlig oversikt fra Google om hvor populær forskjellige søkeord og søkefraser er! Nyttig informasjon og supplement til Wordtracker når du skal vite hvilke søkeord du bør søkemotoroptimalisere nettstedet ditt for.)

I kolonnen "Gjennomsnittlig plassering" gir Google deg et estimat på hvor høyt på siden annonsen din vil vises (1 betyr plassen øverst på sida, 8 betyr den åttende og nederste. Tall mellom 8 og 16 betyr at du nok vil havne på søkeresultatside nr 2, osv.). Så lenge tallet her er mellom 1 og 4 kan du være fornøyd. Hvis du har mange konkurrenter som byr på de samme søkeordene, kan du vurdere å by et høyere beløp en 40 øre. Men prisen du betaler er ikke det eneste som avgjør din plassering på siden. Klikkprosenten, altså hvor populær din annonse er blant leserne, spiller også inn

(For avanserte lesere: formelen er prisen du betaler ganger klikkprosenten. Så en annonse med maxpris kr. 2,- og med 1% klikkprosent vil rangere like høyt som en annonse med maxpris kr. 1,- og 2% klikkprosent. Med andre ord: jo bedre annonsetekstforfatter du er, og jo mer interessante og forlokkende annonser du skriver, jo mindre behøver du å betale for dine klikk for å hevde deg i konkurransen!)

Men denne siden var kun til din informasjon i denne omgang. Trykk på knappen "Lagre og fortsett" for å gå videre.


Google spør nå (nederst på sida) om du vil opprette en ny annonsegruppe mens du er i farta.

Du kan alltids komme tilbake og gjøre det senere. Nå ønsker vi bare å få registrert oss og lagt ut den første annonsen, så du klikker på knappen "Fortsett til trinn 3".


Google foreslår et daglig annonsebudsjett for deg for denne kampanjen (Kampanje 1). Siden du sikkert kommer til å opprette flere annonsegrupper i denne kampanjen senere, bør du sette budsjettet en del ganger større enn det Google foreslår. Tallet er et maksimalbeløp. I starten, inntil du får eksperimentert og funnet fram til annonser som gir bra med klikk, kommer Google til å levere annonser (klikk) for et langt lavere beløp.

Tast inn et tall, og trykk på knappen for "Lagre og fortsett".


 1. Tast inn din epost-adresse (to ganger). 
   
 2. Velg et passord (tast inn to ganger).
   
 3. Trykk på knappen "Jeg godtar – Opprett min AdWords-konto".

Du er nå ferdig med første fase av registreringen.

Gå til epost-programmet ditt for å hente eposten Google nettopp har sendt deg.


I eposten fra Google er det en link du må klikke for å bekrefte og aktivere din nye AdWords annonsørkonto.


Din nye AdWords konto er nå bekreftet.

Klikk på linken https://adwords.google.com/select/ for å komme til siden hvor du kan logge deg inn. (Du kan også gå til www.google.com og klikke på "Annonser hos oss").


Tast inn din epostadresse og passordet du valgte tidligere. Trykk på knappen "Pålogging".

(Det er her du går inn hver gang du vil sjekke resultater og endre kampanjene dine.)


Som teksten i den røde boksen forteller, er annonsene ennå ikke i sving. Google trenger din fakturaadresse og kortinformasjon (Visa, Mastercard).

Klikk på linken "Faktureringsinnstillinger".


 1. Fyll inn kortinformasjon: VISA/Mastercard, kortnummer og utløpsdato
   
 2. Fyll inn ditt firmas navn og faktureringsadresse, så du kan få tilsendt gyldig fakturaer fra Google som du kan føre i regnskapet og trekke fra på skatten. (Beløpet du har annonsert for i hver periode trekkes automatisk fra kortet ditt).
   
 3. Velg en bransje. Så vidt jeg vet bruker Google dette bare til intern statistikk. Det påvirker ikke visningen av annonsene dine.
 4. Trykk på knappen "Registrer nye fakturaopplysninger".

Gratulerer! Din første Google AdWords annonse er nå aktiv! Annonsen vises hver gang noen Google-brukere i Norge (eller hvilke land du valgte) søker på søkefrasene du la inn.

Google har riktignok en viss manuell redaksjonell oppfølging av annonser, slik at upassende og støtende annonser fjernes, men dette skjer først i etterkant. Google AdWords bygger på tillit til annonsørene,  at de legger ut fornuftige og passende annonser.


Hvis du ikke vil, trenger du ikke foreta deg noe mer nå, annet enn å lage nye annonsegrupper med flere søkefraser og annonser. Men Google AdWords kom i oktober 2003 med en helt ny og utrolig nyttig funksjon: statistikk over hvilke annonser og søkeord som fører til salg, epost-påmeldinger eller hva du enn ønsker å måle på dine sider! Dermed kan du se hvilke Google annonser som lønner seg, og hvilke annonser som bare genererer besøkende uten å gi tilfredstillende sluttresultat. Denne funksjonen heter "Konverteringssporing", og gjør Google nærmest til en drømme Direkte Respons maskin.

For å konfigurere Konverteringssporingen, klikker du på menyen "Kampanjeinformasjon", deretter på undermenyen "Konverteringssporing", og så på linken "Lær mer" under Generell konverteringssporing (mer avanserte brukere kan ta en titt på Utvidet konverteringssporing").


Klikk på knappen "Start sporing".


 1. Fortell hvilket språk du bruker på nettsiden hvor salget som skal måles foregår.
   
 2. Fortell Google om hvorvidt kvitteringssiden/ordrebekreftelsessiden/takk-for-handelen-siden som kunden får ved gjennomført salg eller påmelding er en vanlig webside (http) eller om den ligger på en sikker server med kryptering (https).
   
 3. Marker, klipp og lim koden i dette vinduet inn i html-koden for kvitteringssiden på nettstedet ditt. Hver gang en kunde gjennomfører en påmelding eller ordre, får Google beskjed om det gjennom denne koden, og Google sjekker da om personen opprinnelig var en Google-søker som klikket på en av dine Google annonser. Dermed får du statistikk over hvor mye respons de ulike annonsene dine gir! Utrolig nyttig.
   
 4. Du er nå ferdig, men kan gjerne klikke på knappen "Vurdering" for å lese mer informasjon om hvordan disse statistikk-rapportene virer.

Gratulerer! Du er nå i mål.

Kunsten framover er å overvåke dine kampanjer, lage flere annonser, prøve ut flere søkefraser, justere maksprisen du vil betale pr klikk oppover eller nedover, og sørge for at dine Google AdWords annonser lønner seg for deg.

admin