Garanti og Reklamasjon – Hva er forskjellen? – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Garanti og Reklamasjon – Hva er forskjellen?

Hva er egentlig garanti? – eller hva er reklamasjon? Du som driver netthandel må vite forskjellen, og hvis du er en av dem som ikke driver netthandel er det uansett godt å vite forskjellen. I Estrategis lille “touch” av dagliglivets juss gir vi deg en lettfattelig forklaring…

Først: Når er det man har behov for å benytte garantien eller kreve reklamasjon? – Jo, det er når en vare er gått i stykker, eller som lovens tekst uttrykker det: “når en vare er mangelfull”.

 

Stadig opplever jeg at ordene brukes om hverandre, selv om de har vidt forskjellig innhold. Begrepene skiller mellom hvem som gir kunden rett til å klage. – Hvis en vare går i stykker er det tre parter som blir involvert:

  • Kjøperen
  • Selgeren
  • Produsenten

 

En garanti gies enten av produsenten eller selgeren og er i bunn og grunn et frivillig løfte til kjøperen. Et eksempel på garanti er en av VVS leverandørenes garanti for at alle bad de leverer holder tett i 10 år. “(Vi) tilbyr deg en garanti for at det nye badet ditt holder tett i 10 år.” – Så hvis det nye badet ditt begynner å lekke etter 8 år har de frivillig tatt ansvaret: De har lovet å fikse badet for deg. (..og du må lese den lille skriften på kontrakten om hva garantien egentlig dekker.)

 

Overnevte er et løfte leverandøren har gitt deg om at de tar ansvaret hvis “varen er mangelfull”. Det er med andre ord et selvpålagt løfte leverandøren gir deg. De MÅ ikke gi deg løftet, men de tør gi deg det. Det er en garanti. – Hensikten med å gi deg en garanti er at du skal velge dem fremfor en annen leverandør som ikke tilbyr garanti.

 

Hvis du som driver nettbutikk forhandler varer der produsenten gir garantien på det du selger, da er det produsenten som skal dekke alle kostnader ved en eventuell garantisak. Dette gjelder med mindre dere har inngått en egen avtale som regulerer forholdet.

 

Hvis du som eier av nettbutikken gir din kunde en garanti, da er det du som må svare for kostnaden som eventuelt måtte dukke opp.

 

Ok, det var punkt 1:
En garanti er en selgers selvpålagte løfte om at produktet skal holde et visst minimum av kvalitet.

I tillegg til overnevnt selvpålagte løfte finnes både Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven som regulerer kjøp og salg i Norge. Tidligere har vi slått fast at Forbrukerkjøpsloven gjelder der næringslivet selger til privatpersoner, og Kjøpsloven gjelder i alle andre tilfeller.

 

Overnevnte lover gir kjøper rett til reklamasjon hvis noen spesifikke forutsetninger er møtt. En sikker reklamasjonssak betyr at du som selger må dekke alle kostnader forbundet med å reparere, omlevere eller på annen måte gjøre opp for en vare som ikke har holdt mål. Du kan i en del situasjoner forlange at produsenten igjen dekker helt eller delvis dine kostnader, men det kan hende at du blir “sittende med SvartePer”. (Her er det avtalen mellom deg og din underleverandør som regulerer forholdet.)

 

Punkt 2:
Reklamasjonsretten en rett som kommer fra lovgivningen i landet, og dermed underlagt rettsapparatet.

 

Kjapp oppsumering:

 

  • Garanti: et selvpålagt løfte som selger gir til kjøper
  • Reklamasjonsrett: en rett Norges lover gir kjøper ovenfor selger

Her er et praktisk eksempel på forskjellen:

Jeg opplevde at hovedkortet i min bærbare PC plutselig sluttet å virke etter 3 år og 1 måned. Pc’en var behandlet svært pent, og jeg hadde eid den hele tiden. Jeg ringte inn til servicestedet for det merket og fortalte dem hva som hadde skjedd, og fikk som respons at PC’en “dessverre var for gammel da garantitiden hadde gått ut.” Garantitiden var 3 år. Pc’en gikk i stykker 1 måned for sent…

 

Hadde jeg da eid PC’en som en del av min jobb (firma PC), hadde jeg måttet koste reparasjonen selv. Men det var ikke tilfellet: PC’en var kjøpt som min private PC.

 

I og med at jeg var en privatperson med ødelagt PC var det Forbrukerkjøpsloven som gjaldt, og den gir deg og meg 5 års reklamasjonsrett (altså ikke garanti) på varer som er laget for å “vare vesentlig lenger enn 2 år”. Jeg fikk nytt hovedkort uten å måtte betale mer enn frakten inn til firmaet.

 

Dette er i praksis forskjellen på garanti og reklamasjon. Som du forstår er det stor forskjell på de begrepene, og du som selger varer spesielt, må vite forskjellen på disse.

Mvh
Preben

PS: For ordens skyld vil jeg presisere at reklamasjon kun kommer til anvendelse hvis produktet har hatt en svakhet eller en mangel som eksisterte ved overgangen fra selgeren til kjøperen. Mangler som oppstår i etterkant av denne overgangen gir ikke rett til reklamasjon. (Hadde jeg mistet PC’en i gulvet og dette resulterte i at den gikk i stykker, hadde jeg ikke hatt rett på reklamasjon. I tilfellet nevnt over var det en svakhet med hovedkortet. Hadde feilen kommet av en annen grunn (ytre påvirking), ville jeg ikke fått dekket reparasjonen.)

 

admin