Skrivebordsportaler – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Skrivebordsportaler

Vi drukner alle sammen i informasjon, og bruker mye tid hver dag på å finne relevante informasjon, systematisere og filtrere denne. En ny trend er nå her: Skrivebordsportaler – som samler relevant informasjon og gjør alt lett tilgjengelig for den enkelte.

Ovum, et anerkjent analyseselskap med base i London, hjalp meg her om dagen med å finne greie definisjoner og kriterier ved orientering i jungelen av portal-tilbud. Til forskjell fra en vanlig startside på internett, er portaler kjennetegnet ved at sluttbrukeren personaliserer innholdet på dette nettstedet etter sitt eget behov. Et godt eksempel her til lands er Portalen.no.

Personaliserte nettsteder kan ideelt sett bli din og min tilpassede startside hvor vi løser våre jobbrelaterte og private behov. Med bedriftens behov for øyet har Ovum definert et konsept de kaller "Workspace Portal". På norsk omtales det av enkelte som "Skrivebordsportaler".

I korthet går konseptet ut på at du skal ha et web-basert grensesnitt til relevant og foredlet informasjon og applikasjoner – og på den måten erstatte din Windows desktop med dagens ikoner og startmeny. Du skal også kunne tilby dine kunder og partnere det samme personaliserte aksesspunktet til dine tjenester og informasjonsressurser.

De viktigste argumentene for å ta i bruk Workspace Portals ligger i at det kan løse problemet med å finne relevant informasjon, systematisere og filtrere denne. Dermed kan man levere rett informasjon til rett person til rett tid utenfor eller innenfor bedriftens fire vegger, hvilket har stått på en del agendaer de siste 10-15 år. Nettleseren blir det samlende brukergrensesnitt og integrasjonspunkt. Personlig tror jeg at dette er fullt mulig når man implementerer moderne sikkerhetsløsninger.

Mange peker på utfordringen knyttet til å regne nytteverdien av en slik investering, samt vilje og mulighet for å kalkulere denne. Dels handler det om målbarhet og erkjennelse av skjulte IT-kostnader som ikke finnes i regnskapet, og dels handler det om hva man bruker den potensielt innsparte tiden på. Benchmarkingsaktiviteter, kvalitative spørreundersøkelser og magefølelse er de tre holdepunkter jeg vil anbefale.

Utviklingen av rammeverk og applikasjoner for Workspace Portals har vokst hurtig de siste 2-3 årene både nasjonalt og internasjonalt, og tilnærmet hyllevareløsninger kan i dag hentes inn og implementeres.

Morten Skårdal er daglig leder i Corechange Norge.

admin