Diskriminerer du viktige kundegrupper? – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Diskriminerer du viktige kundegrupper?

Mange nettsteder utestenger viktige, kjøpekraftige lesere som eldre, svaksynte og blinde – helt unødvendig. Her er noen enkle grep for å gjør nettstedet mer tilgjengelig så du øker salg og omdømme.

Tekst: Seppo Salmivuori

Synshemmede stenges ute fra mange nettsteder. Tekst som er for liten og kronglete å lese etter hvert som man blir eldre og synet svekkes. Menyer og annen informasjon som er gjemt i bildefiler (i stedet for som tekst) som talegeneratoren til blinde ikke kan gjenkjenne.

For dem dette gjelder, er det ganske alvorlig. Stadig flere servicetjenester blir tilgjengelig gjennom nettsteder. Vi bruker nettet til å handle, lese tidtabeller, gjøre bankærend og lese nyheter. For personene som er utestengt fra denne informasjonen, er situasjonen ganske alvorlig og frustrerende. De synshemmede er flere enn man tror, og de har venner og bekjente som alle andre. Diskrimineringen skaper irritasjon, ødelegger varemerket og reduserer salget. Det er merkelig at ikke flere firmaer innser dette.

Lovbrudd

For offentlige etater og andre samfunnsinstitusjoner kan diskrimineringen til og med være brudd på loven. En synsskadd mann i Australia reiste rettsak mot arrangørene av Sidney-OL fordi han ikke kunne lese resultatene på det offisielle nettstedet. Han fikk medhold og ble tilkjent erstatning. Hvorfor vente til det går så langt innen dere gjør noe?

De vanligste feil

Teksten er ofte for liten for eldre og svaksynte. Navigering er umulig for den som er avhengig av et tekstopplesningsprogram når menyene kun består av grafikk. Viktig informasjon kan ligge i bilder hvor det ikke følger med en forklarende tekst.

Tilpassede websider behøver ikke å bli kjedelige og stygge. De fleste webdesignere liker utfordringer, så hvorfor ikke gi dem denne å bryne seg på også? Hvis dere gjør det riktig fra starten av, behøver det ikke bli noe dyrere.

Retningslinjer fra W3C

W3C har utgitt retningslinjer for å gjøre nettsteder mer tilgjengelig. W3C angir tre nivåer (A, AA og AAA), hvor A angir de aller mest nødvendige funksjoner ethvert nettsted bør ha.

Her er noen enkle tips hentet fra W3C.

  • Angi DOCTYPE på hver side og språkkode for hver html-tag, f.eks. <html lang="no"> eller <html lang="eng"> for å lette tekstopplesningen
  • Språket må være enkelt, oversiktlig og relevant
  • Lag en beskrivende tittel for hver side: <title>…</title>
  • Hvis du bruker frames, må de ha ordentlige titler så det går an å identifisere dem
  • Alle elementer som ikke er tekst, slik som bilder og image-maps, må ha en forklarende tekst i alt – eller tittel-taggen. For kompliserte bilder som krever lange beskrivelser, kan man anvende attributet longdesc
  • Ved viktig informasjon i tabeller, bør du forklare tabellens innhold i table-head

Ikke gjør alt på en gang

Det er unødvendig og dyrt å gå igjennom alle sidene i nettstedet på en gang. Begynn med de mest besøkte seksjonene. Resten kan tilpasses etterhvert.

Et nytt nettsted bør selvsagt konstrueres riktig fra starten.

Sjekkliste

Lag gjerne en tilgjengelighetspolicy og sjekkliste som alle i organisasjonen som jobber med oppdateringer og utvikling må følge.


Et gjennomtenkt nettsted som er tilgjengelig for alle er både sosialt ansvarlig og kommersielt fornuftig. Det viser at din bedrift tenker kvalitet og ansvarlighet. At dere setter kundene – alle kundene – i sentrum. Det gir fornøyde brukere og er bra for varemerket. Sannsynligvis får dere også en del omsetning fra kunder som ellers ikke kunne handle med dere.

Seppo er CRM- og internettmarkedsføringskonsulent i Tornfalken Text, Gøteborg.

admin