Vil du vite mer om nettbutikk?

Spørsmål om nettbutikk?Hva lurer du på når det gjelder nettbutikk?

Mastermind-gruppen har enormt mye kunnskap om nettbutikk, og vi har lyst til å dele den med deg.

Så hva er det du ønsker hjelp med?


Logg inn og skriv din kommentar under 🙂

(Eller send en kommentar til meg på PM)

 

Mvh Preben

 

 

For deg med nettbutikk:

Bli med i gruppen «For deg med nettbutikk«.

Still spørsmål i tråden «Hva lurer du på om nettbutikk?«

 

 

Preben O. Sangvik
 

Preben jobber i Responspartner AS og har mye kompetanse på både online markedsføring, webteknisk og design - og god erfaring med å knytte dette sammen til en helhet som fungerer for kundene. Se Responspartner.no for mer.