Drevet av FlexWeb AS

(+47) 45059000

Kategori: Webdesign

Internettsidene dine er viktige, så de bør utformes og evalueres med omhu. Her er fem ulike metoder for å evaluere nettstedet ditt og hvilket inntrykk det gir ut i markedet.
Continue Reading…

Read More
Har du savnet en samlet oversikt over interne ord og uttrykk i nettbransjen? – Det har vi også! Estrategi tar nå som første nettsted bladet fra munnen, og forsøker å definere deler av uttrykkene og sjargongen som omgir oss til daglig.

Continue Reading…

Read More
Nettstedet er for mange av dine kunder hoveddøren inn i butikken, og den viktigste bidragsyter til din merkevare identitet i disses sinn. Sørg for å unngå disse sju vanlige nettbutikk-feilene.

Continue Reading…

Read More

I annonser og brosjyrer har man i årevis brukt testimonier – positive uttalelser fra kunder eller eksperter. Men i nettbutikkene er de nesten fraværende.
Continue Reading…

Read More

Det interaktive webskjemaet er, sammen med epost og en database, et meget effektivt verktøy for å skape dialog med leseren eller kunden. Her er noen tips du kan tenke på.
Continue Reading…

Read More
Enhanced by true google 404 wordpress plugin
Hopp til verktøylinje