Drevet av FlexWeb AS

(+47) 45059000

Kategori: Online annonsering

Det kommer stadig flere nyhetsbrev på nettet. Samtidig er det en jevn økning både i kvalitet og abonnenter. Dette i kombinasjon med nødvendigheten av å treffe den rette målgruppen gjør nyhetsbrevene til en attraktiv reklamekanal.

Continue Reading…

Read More
Hvor stort budsjett bør man sette av til online annonsering i forhold til offline (tv, radio, aviser, tidsskrift, utendørs)? Svar: det kommer helt an på, men her har du noen faktorer som peker i retning av henholdsvis mer eller mindre andel til internett-annonsering.

Continue Reading…

Read More
En svensk undersøkelse viser at online annonsering er velegnet også til merkevarebygging. Her er tallene.

Continue Reading…

Read More
Enhanced by true google 404 wordpress plugin
Hopp til verktøylinje