Organisering av webprosjekter – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Organisering av webprosjekter

En ny type kompetanse blir nå etterspurt. Regissører overtar for prosjektledere.

Tekst: Tore Meling, Bates

Utvikling av digitalt innhold, web- og e-løsninger var tidligere stort sett forbeholdt IT- og konsulentselskaper. Dette medførte at prosjektorganisering og -gjennomføring har blitt lagt etter de maler og arbeidsmetoder som var utviklet for tradisjonell systemutvikling, med PSO-modeller, milepælsplaner, funksjonelle- og tekniske kravspesifikasjoner og så videre.

I de siste årene har det kommet flere aktører som utvikler webbaserte løsninger med nyere teknologi og nyere formidlingskonsept. Når teknologien tillater animasjon, film, lyd og nye interaktive muligheter, ser vi at de som vi tradisjonelt har omtalt som ’brukere’ nå glir mer over til å bli ’publikum’. Og et publikum forventer å få et digitalt innhold, budskap og tjenester servert og presentert på en interessant og underholdende måte.

’Maks 3 klikk’ var en velkjent frase når det gjaldt webløsninger tidligere, da man tenkte ’brukere’. I det man begynner å tenke ’publikum’ blir dette underordnet. Hvis budskapet og dramaturgien i webstedet appellerer og publikum blir fenget, blir det mindre viktig hvor mange ganger det klikkes. Det vanligste måleparameter for de fleste web steder er fremdeles antall besøkende og hvor lenge besøket varer.

Amerikanske webselskaper har tatt dette til etterretning, og vi ser at flere og flere av dem henter modeller fra film-, fjernsyns- og underholdningsbransjen når det gjelder organisering og gjennomføring av web prosjekter. Vi ser noen av de samme tendensene innen reklamebransjen her i Norge, hvor Leo Burnett Interaktiv sender medarbeiderne på dramaturgikurs, Virtual Garden ansetter fra NRK og Bates XM tilknytter seg personer med bakgrunn fra film og fjernsyn.

Men det er i USA bransjeglidningen er kommet lengst, hvor begrepet ’digitalt innhold’ stadig får mer fokus fra underholdningsbransjen. Dette medfører at man i stedet for ’konsulent’ tenker ’produsent’ og i stedet for ’prosjektleder’ tenker man ’regissør’. Det man oppnår er større fokus på fortellerteknikk, dramaturgi og narrativ overbevisning. Nettsteder og e-løsninger skal være funksjonelle og intuitive – selvfølgelig. Men i cyberjungelen er det nå så mange tilbydere av de samme tjenestene og informasjonen, at viktigheten av at et websted umiddelbart fenger sitt publikum bare blir større.

Selvfølgelig må det i bunn ligge en metodikk som styrer og kvalitetssikrer prosjektet, og en slik alternativ gjennomføring av webprosjektet vil nok ikke være radikalt forskjellig fra den etablerte fordi mesteparten av forandringen er den mentale tilnærmingen til prosjektet, hvor ’synopsis’, ’manus’, ’storyboard’ eller ’dreiebok’ blir mer sentrale begreper.

Tore Meling jobber som kreativ og strategisk rådgiver i Bates XM (eXpanded Media).

admin