Ordlisten for deg som lurer på faguttrykkene – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Ordlisten for deg som lurer på faguttrykkene

Har du savnet en samlet oversikt over interne ord og uttrykk i nettbransjen? – Det har vi også! Estrategi tar nå som første nettsted bladet fra munnen, og forsøker å definere deler av uttrykkene og sjargongen som omgir oss til daglig.

Tekst: Nina Furu

Vi lover å vedlikeholde ordlisten hyppig, så hvis det er ord eller uttrykk du savner på listen, behøver du bare å sende oss en e-post. Vi vil gjerne ha hjelp til å få listen så dekkende og presis som mulig.

Annonse-samkjøring Firma som plasserer din annonse på en rekke nettsteder utfra de kriteriene du spesifiserer. Eksempler på annonsesamkjøringer er Doubleclick, NetPool og Dayrates
ASP (Active Server Pages): En måte å kode HTML-sider slik at de kan integrere innhold fra en database.
ASP (Application Service Providers): Leverandører av sentralt driftede nettbaserte tjenester og applikasjoner som brukerne benytter etter behov, ved å "leie" dem for kortsiktig bruk heller enn å kjøpe dem for bestandig.
Banner Nettannonse i breddeformat, som typisk vises i toppen av en nettside ("topp-banner") eller i bunnen av siden ("bunn-banner"). Typisk størrelse på et banner er 468 x 60 pixler.
Barter Sjargong for en avtale der man bytter tjenester uten at penger skifter hender. "Å bartre annonser" betyr altså å bytte annonser med et annet nettsted, slik at de viser annonser for ditt nettsted, og du viser annonser for deres.
Browser Program som gjør det mulig for deg å se websider når du er online med maskinen din. De vanligste nettleserne er Internet Explorer og Netscape. Synonymt med nettleser.
CRM-løsning CRM står jo for Customer Relationship Management. I nettbransjen viser uttrykket "CRM-løsning" gjerne til et program/en teknisk løsning som gjør det mulig å følge brukerens bevegelser og tilpasse innholdet deretter.
Domene Tekstbasert adresse på nettet, for eksempel mittfirma.no Til domenet hører gjerne en web-adresse; www.mittfirma.no og et antall e-post adresser; meg@mittfirma.no Domenenavnet er gjerne bedriftens eller merkevarens navn, fulgt av .no for Norge, eller .com for commercial (internasjonalt toppdomene for kommersiell virksomhet).
Dot com Muntlig måte å si .com, som jo er del av et kommersielt domenenavn. Brukes ofte som slangpreget uttrykk på hele nettbransjen, spesielt de suksessrike og kommersielle delene av den. Typisk del av uttrykk som "dot com millionærer".
Editor Forkortelse for HTML-editor. Se dette.
Eksponseringer Uttrykk innen nettannonsering som viser til det antall ganger en annonse er vist/skal vises. Synonymt med uttrykket visninger.
Hits Begrep innen nett-statistikk som refererer til antallet treff på enkeltfiler. Er forlengst forlatt som akseptabel måleenhet. Antallet hits på et nettsted er gjerne ca 10 ganger så stort som det gjengse måleparameteret: sideoppslag (se dette).
Hjemmeside Brukes ofte synonymt med ordet nettsted. Enkelte foretrekker dog å bruke dette uttrykket kun om private hjemmesider og ikke bedrifters og organisasjoners nettsteder.
HTML Kodespråket som gjør det mulig for nettlesere å vise websider for brukeren. Når man lager en webside, tar man gjerne utgangspunkt i en tekstfil med den teksten som skal presenteres på siden, og HTML-koder (= "tagger") denne. HTML-kodeingen bestemmer hvordan teksten skal vises (fonter, farger osv.), hvilke bilder som skal inn, hvor det skal være innskrivingsfelter o.l. HTML kan skrives direkte inn i tekstfilen (="råkoding"), eller man kan benytte en HTML-editor for å forenkle kodingsarbeidet. HTML står forøvrig for HyperText Mark-up Language.
HTML-editor Program som lager HTML-koden for deg, slik at du slipper å skrive råkode selv. Eksempler på HTML-editorer er Dreamweaver, Frontpage og GoLive.
IP-nummer En webservers unike nettadresse – et tall som for eksempel ser slik ut: 195.18.168.221. IP-nummeret er den reelle "nett-adressen" som en www-adresse (URL) egentlig refererer til, selv om det som regel er www-URLen som står i nettleser-vinduet. Kan også brukes til å identifisere hvilken server et oppkall på en nettside er gjort fra. Noen statistikkverktøy bruker "unike IP-adresser" som parameter for å måle unike brukere av et nettsted.
Nettjeger Yrkestittel i nettbransjen som refererer til en person som har til oppgave å lete opp interessante/relevante ting på nett.
Nettleser Program som gjør det mulig for deg å se websider når du er online med maskinen din. De vanligste nettleserne er Internet Explorer og Netscape. Synonymt med browser.
Nettsted En samling av websider som ligger under samme domene/adresse. Synonymt med site og hjemmeside. Et nettsted har for eksempel adressen www.mittfirma.no
Oppslagstall Tall innen nettstatistikk som viser hvor mange oppslag (forkortelse for sideoppslag – se dette) et nettsted har hatt i løpet av en gitt tidsperiode.
Palm En PDA (se dette) av merket Palm Pilot. Palm betyr håndflate på engelsk.
PDA Håndholdt elektronisk enhet med avtalebok, e-post, nettleser, tekstbehandlingsprogram, regneark osv. PDA stpr for Personal Digital Assistant. I dagligtale brukes ofte begrepet "palm" i stedet for PDA, men strengt tatt er en "palm" kun en PDA av merket Palm Pilot.
Pixel Ett enkelt punkt på dataskjermen. Brukes gjerne som måleenhet på størrelsen av grafiske elementer som annonser og bilder.
Portal Egentlig et nettsted som tar sikte på å fungere som et startsted for nettet, en oppstartside hvorfra du skal få dekket de fleste av dine surfeønsker på ett sted. Eksempler på slike portaler (i ordets rette forstand) er SOL, Spray og HjemmeNett. Har dessverre etterhvert også kommet til å bli brukt nærmest synonymt med nettsted, hvilket etter min subjektive mening er upresist og egnet til å forvirre.
Seksjon Del av et nettsted som består av en eller flere websider som tematisk henger sammen. De fleste nettsteder har 5-10 seksjoner som hver igjen består av en eller flere enkelte websider. En typisk adresse til en seksjon er for eksempel www.mittfirma.no/presentasjon/
Sideoppslag Standard måleparameter i nettstatistikk. Viser til antallet ganger en nettside er vist i løpet av en gitt tidsperiode. Sammen med tallet for unike brukere, gir oppslagstallet en ganske god indikasjon på hvor godt besøkt et nettsted er. Sideoppslag er synonymt med uttrykket sidevisninger.
Sidevisninger Standard måleparameter i nettstatistikk. Viser til antallet ganger en nettside er vist i løpet av en gitt tidsperiode. Sammen med tallet for unike brukere, gir oppslagstallet en ganske god indikasjon på hvor godt besøkt et nettsted er. Sidevisninger er synonymt med uttrykket sideoppslag.
Site En samling av websider som ligger under samme domene/adresse. Synonymt med nettsted og hjemmeside. Et nettsted har for eksempel adressen www.mittfirma.no
Startside Den siden som automatisk kommer opp når du starter nettleseren din. Brukeren kan selv når som helst definere en hvilken som helst webside som sin oppstartside, men svært mange lar denne innstillingen bli stående slik den var da nettleseren ble installert.
Tagging Slanguttrykk for å skrive HTML-kode. Se dette. (En "tagger" er følgelig en som koder HTML-sider.)
Unike brukere Måleparameter i nettstatistikk. Viser til hvor mange separate brukere som har besøkt nettstedet i løpet av en gitt tidsperiode. Kan være misvisende, fordi forskjellige statistikkverktøy kan måle det forskjellig. Det sikreste målet på unike brukere er det som kommer gjennom uavhengige spørreundersøkelser som Norsk Gallup eller AC Nielsen.
URL Adressen til en nettside, den som gjerne begynner med http://www… URLen står som regel oppgitt i det hvite feltet øverst i nettleseren når du surfer på nettet. URL er en forkortelse for Uniform Resource Locator.
Visninger Uttrykk innen nettannonsering som viser til det antall ganger en annonse er vist/skal vises. Synonymt med uttrykket eksponeringer.
WAP Muntlig brukes uttrykket WAP om "internett på mobiltelefonen", selv om det egentlig er dataoverføringsprotokollen for kommunikasjon mellom internett og mobile enheter. WAP står for Wireless Application Protocol.
Webdesigner Yrkestittel i nettbransjen som har svært upresist innhold med mindre det spesifiseres nærmere. "Webdesigner" kan bety en grafisk designer som jobber med web, en systemdesigner som jobber med web eller rett og slett en tagger (se dette). Det kan også bety en person som selv gjør alt fra enkel grafisk design til koding.
Webmaster Person som har ansvar for driftingen av et nettsted. Noen webmaster besørger serverdrift og teknisk vedlikehold, noen jobber kun med oppdatering og vedlikehold av innholdet på nettstedet.
Webside En enkelt side i et nettsted. En webside har for eksempel adressen www.mittfirma.no/presentasjon/styret.html
"ætt" Populær måte å uttale tegnet @ (som på engelsk står for "at"). Noen sier også "krøllalfa" eller "alfakrøll".

admin