Online annonsering komplementerer TV – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Online annonsering komplementerer TV

Göran Arvinius i Doubleclick pekte under et frokostmøte denne uken på hvordan internett og TV annonsering utfyller hverandre.

Doubleclicks kvartalsvise frokostmøter om online annonsering er som regel godt besøkt. Rundt 100 møtte fram på onsdag for å høre om temaet "Internett i mediemiksen".

Treffer mottakerne på et bedre tidspunkt

De fleste i befolkningen har et forbruk av tradisjonelle medier (tv, radio, avis) med en topp om morgenen, lite forbruk om dagen mens man er på jobb, evt med unntak av lunsjpausen, og så stort forbruk om kvelden. Adressert reklame i postkassen (DM) blir man også eksponert for da.

Når en annonsør rykker inn annonser i avis eller TV, blir mottakerne eksponert for disse på et tidspunkt hvor de allerede oversvømmes av andre reklamebudskap. Internett-annonsering vil derimot treffe mottakerne på et tidspunkt hvor de ellers har et lavt medieforbruk og utsettes for relativt få reklamebudskap, nemlig i arbeidstiden eller på skolen.

Konsentrasjonsevnen og oppmerksomhetsnivået hos mottakerne er også betraktelig bedre midt på dagen enn om morgenen eller om kvelden når kropp og sinn er trøttere.

Treffer mottakerne mer presist

Frekvens er ofte et viktig parameter for annonsører. Man ønsker å eksponere sin målgruppe for sitt reklamebudskap et visst antall ganger i løpet av en tidsperiode. Når man annonserer i TV og avis er det derimot ikke mulig å styre frekvensen, fordi folk har så ulikt medieforbruk. Noen bruker mange timer hver dag på avis og TV, mens andre bare har et kvarter eller noen minutter. Noen vil derfor eksponeres for en TV-annonse mange ganger i løpet av en kveld, mens andre bare vil se den en gang. Arvinius pekte også på at gruppen som bruker noen få intensive minutter på avis og TV (travle karrieremennesker) for en del annonsører kan være mer interessante enn de som kan sitte halve dagen eller kvelden foran TV (arbeidsledige og pensjonister).

Med internett annonsering kan man utfylle kampanjene sine i avis og TV slik at de travle yrkesaktive som ikke blir eksponert nok for budskapet pga. lavere TV-forbruk enn gjennomsnittet får det igjen på internett, som kan frekvensstyres.

Penger bør altså overføres fra TV-budsjettet til internett-budsjettet for svært mange annonsører, i følge Arvinius.

admin