oversettelse – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Tag Archive

Tag Archives for " oversettelse "

Småbedrifters internasjonale språk

Markedsføring på nett er nøkkelen til skandinavisk suksess for britisk oversettelsesbyrå

Det faktum at den globale økonomien har fått et skudd for baugen er ikke ensbetydende med at bedrifters vekstpotensiale også stopper opp. Nå er tiden inne for bedrifter til å reagere på den nye økonomiske situasjonen ved aktivt å ta initiativ til å skape nye muligheter på den internasjonale arenaen.
Men ønsket om tilpasning og vekst i vanskelige tider må støttes opp med riktig verktøy. Det er lett å få panikk og kaste bort mye penger på en “løsning” uten å vite hva den vil føre til.

Men hvorfor gjøre det når du kan utforske markedet for et beskjedent beløp, og deretter øke summen noe for å realisere prosjektet i større målestokk når du er sikker på at det fungerer.

Nettet har nå blitt det stedet forbrukere først oppsøker når de er på jakt etter nye produkter eller tjenester. Derfor er nøkkelen til internasjonal vekst hvordan bedriften presenterer seg på nettstedet sitt.
Lokalisering av nettsteder og søkemotoroptimalisering er en kostnadseffektiv måte å innta nye markeder på. Det meste av det som står på nettet er skrevet på engelsk, mens de fleste internettbrukere ikke har engelsk som førstespråk – her ligger altså en stor utfordring.
Det internasjonale oversettelsesbyrået Lingo24s vekst, særlig på det skandinaviske marked, skyldes internasjonal markedsføring på nett.
I 2006 oversatte Lingo24 sitt engelskspråklige nettsted til norsk, og i mai, 2008, etablerte de et lokalt mikronettsted for kun et par tusen norske kroner. Dette nettstedet inneholdt relevante søke- ord i hovedteksten, som f. eks. ”oversettelsesbyråer”, ”oversettelsesbyrå”, ”oversetter” og flere andre oversettelsesrelaterte termer.
Salget i Norge økte med nærmere 300 % mellom juni 2008 og mai 2009 og i dag er Lingo24 rangert som nummer én på Google.no for søkeordet ”oversettelsesbyråer” og nummer tre for ”oversettelsesbyrå”.

Hvordan går så bedrifter frem når de skal tilpasse sitt lokale nettsted til det internasjonale markedet? Man må først konstatere et behov for sine tjenester i et spesielt land. En nyttig fremgangsmåte er å undersøke den lokale konkurransesituasjonen. Hvis det finnes lignende tjenester der allerede, er dette et godt tegn, da det vitner om et allerede eksisterende behov.
Neste trinn er å identifisere konkurrentene og å gjøre seg kjent med hva de tilbyr – og ikke minst, hva de ikke tilbyr. Man kan deretter etablere seg på markedet og utnytte eventuelle åpninger. Ikke desto mindre må man være årvåken overfor markedets metningspunkt – for stor konkurranse kan bety at det er svært vanskelig å få innpass.

Når du har fastslått at det finnes behov, finn så ut hvilke søkeord lokale internettbrukere benytter seg av. Google og Yahoo har noen nyttige hjelpemidler som også er kostnadsfrie og som identifiserer søkeord innen ethvert ønsket utenlandsk marked.
Disse nøkkelordene må deretter integreres i et profesjonelt oversatt nettsted for på naturlig måte å optimalisere plasseringen i søkemotoren. Lingo24 har oppdaget at det er mulig å stige raskere i rangeringen til en ikke-engelsk søkemotor, rett og slett fordi metningen av nøkkelord ikke på langt nær er det den er på engelsk.
Bedrifter av alle størrelser kan tjene på nettsidelokalisering. En liten til mellomstor bedrift med kun én nettbasert datamaskin og litt gründerånd kan få innpass internasjonalt uten store kostnader.
Om Lingo24
Lingo24 er et internasjonalt lokaliserings- og oversettelsesbyrå. Byrået har over 100 ansatte i Storbritannia, Panama, Romania, Kina og New Zealand og et nettverk av 4 000 oversettere Omsetningsprognosen for 2009 er NOK 36 mill.

Les mer