Nyhetsbrev – undervurdert medium – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Nyhetsbrev – undervurdert medium

Både utgivere og annonsører i Norge har kraftig undervurdert effekten av epost-nyhetsbrev. Det "alle" gjør i USA, har nesten ingen startet med her hjemme.

Tekst: Reimar Vetne

"Alle" driver med bannerannonser. Alle innholdsleverandører (nettmagasin-utgivere) selger bannerplass på sine websider. Alle annonsører som skal investere i en online annonsekampanje, kjøper bannerplass.

Annonseknapper og sponsorater har etter hvert også begynt å innta det norske online annonse-marked.

Men tekstannonser i epost-nyhetsbrev er så godt som ubenyttet. Digitoday og Hegnar Online er to av unntakene som bekrefter regelen. Der kan du kjøpe en annonse som blir lagt øverst i eposten, uten konkurranse fra andre annonsører, og treffer leseren rett i ansiktet så snart nyhetsbrevet åpnes. En nyhetsbrev-annonse koster mer pr. visning enn bannere (Digitoday og Hegnar ligger mellom 50 og 100 øre pr. visning), men målt etter oppmerksomhet og klikkrate er dette mediet langt mer kostnadseffektivt enn bannerannonsering. Vi har testet det ut selv, og snakket med noen andre av annonsørene som har oppdaget dette mediet, og alle er positive.

For utgiverne av innholdstjenesten er et epost-nyhetsbrev ikke bare med på å gi en ny inntektsmulighet. Det vil også øke din egen trafikk til webutgaven av magasinet når du regelmessig (f.eks. daglig eller ukentlig) kan sende en påminnelse om din tjeneste og det nyeste innholdet som ligger der. I USA fins det knapt et seriøst nettsted som ikke tilbyr deg å legge igjen sin epost-adresse. I Norge er nyhetsbrev langt mindre brukt. Estrategi vil gi dekke området framover og gi deg en rekke råd og tips om dette mediet.

admin