Mongstadbase AS blir www.avtalenett.no kunde – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Mongstadbase AS blir www.avtalenett.no kunde

Avtalenett er et et web basert verktøy for styring av inngående og utgående avtaler og kontrakter . Verktøyet er utviklet av Idealnett AS og selges per i dag gjennom MTI It Service AS.
Mange bedrifter uten kontroll
For noen år siden gjorde vi noen kostbare erfaringer i egen bedrift. Selv om Idealnett er  en liten bedrift med relativt god kontroll over innkjøp, avtaler og kontrakter, så hendte det altså at avtaler ”plutselig” ble fornyet grunnet vår manglende kontroll over utløpsdatoer og avtalebetingelser.
Vi erfarte også å tape store kroner på at ansatte hadde sluttet og vi klarte ikke å fange opp avtalenedringer vedkommende var gjort i forhold til grunnavtalen. Avtaler er stort sett ”levende” og kan være rom for endringer selv i kontraktsperioden.
Med disse kostnadene som erfaring bestemte vi oss for å angripe problemet. Dette var starten på www.avtalenett.no som igjen er starten på en suksess.
Når man får en ide, så viser det seg alltid at det kan være greit å teste denne ”i markedet”, så vi gjorde en del henvendelser til større bedrifter, som ikke kunne gjøre annet enn å bekrefte våres ”misstanker”. Man har EGENTLIG ikke kontroll over løpende avtaler og kontrakter i ulike organisasjoner og bedrifter. Disse lever sitt eget liv og er som regel arkivert i permer eller arkiv. En perm er et oppslagsverk som krever en aktiv bruker for at man skal kunne oppdatere seg. Grunntanken med www.avtalenett.no er nettopp det motsatte. Man gjør ”permen” aktiv ved at denne, eller retter sagt Avtalenett gir beskjed når man må behandle en avtale. Dette gjør at brukeren kan slappe av og konsentrere seg om ordinær bruk, og Avtalenett overtar og varsler brukeren når avtalene er i ferd med å gå ut.
Snevert bruksområde for kontraktsregister på web?
Når man henvendte seg til potensielle brukere, altså større bedrifter så fikk man også tips underveis som gjorde at man kunne utvikle Avtalenett til en levende løsning, et elektronisk oppslagsverk hvor bedriften selv bestemmer tilgang og brukere. Da kan hver enkelt kontraktsforvalter selv gå inn og se hva konkret avtalen sier og dens bestemmelser.
I utviklingen av løsningen så har man altså sett og erfart at mange bedrifter rett og slett betaler fakturaer fordi man tror det er gjort avtale i forkant. Man ser også at mange kontrakter plutselig er inne iwww.avtalenett.no en ny kontraktsperiode fordi arkivmetoden er gammeldags og ”innaktiv”.
Avtalenett er altså en relativt ny løsning og et ”nytt” behov, som dog har livets rett ved at man peker på et forsømt område som gir betydelig innsparingsmuligheter. Spesielt i denne finanskrise kommer dette produktet til sin rett. Uten spesielle ressurser til salg eller annen markedsføring har man allerede tegnet avtaler med solide bedrifter som Mongstadbase AS, Sjøtroll AS, Sekkingstad AS, Arbeidsmiljøsenteret, Tysse Mekaniske, MTI Holding. Noen av disse bedriftene representerer i milliardomsetning, så starten på Avtalenett kan helt klart kalles ”flying start”. Så selv i nedgangstider finnes det åpning for gode ideer slik som eks. Avtalenett.


admin