Kurs kundene dine med telefonseminar – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Kurs kundene dine med telefonseminar

Teleseminar er i ferd med å ta av. Her er alle tipsene du trenger for å sette i gang.

Tekst: Reimar Vetne

Har du jevnlig bruk for å formidle større mengder informasjon til dine kunder og prospekter? Lever du av opplæring, eller er opplæring en nyttig merverdi-tjeneste du kan levere sammen med andre varer og tjenester?

I så fall er teleseminarer et opplæringsmedium du bør se nærmere på.

Et teleseminar er en form for telefonmøte – hvor en større gruppe er på tråden samtidig – men hvor hensikten ikke er å foreta beslutninger mellom beslutningstakere, men opplæring fra en eller flere kursholdere til en gruppe seminardeltakere.

Fordeler og ulemper med ulike læringsmedier

Det skrevne ord – bøker, epost, websider – er kostnadseffektivt å distribuere, og er et forholdsvis tidseffektivt medium for mottakeren (man kan lære mye på kort tid). Ulempen er at det gjerne lang tid for deg som lærer å utarbeide/skrive, og at ikke det er så personlig som andre medier.

Videoer kan være mer personlig, men koster deg vesentlig mer å produsere og distribuere.

Fysiske seminarer er kostnadseffektive (hvis lærer og mottakere ikke må reise for langt), læringseffektive (hvis læreren er dyktig), og svært interaktive og personlige. Geografiske avstander kan derimot fordyre denne metoden ved at kundene dine må bruke tid og penger på reise.

Et undervisningsmedium som er på full fart fremover er teleseminarer. Telekonferanser har allerede vært mye brukt av styrer, komiteer og prosjekter som et medium for diskusjon og beslutninger. Den nye trenden er at næringslivet tilbyr sine kunder å bli med på et 60 eller 90 minutters seminar via telefon, til en avtalt tid som kan være enten på dagtid eller kveldstid.

Kunden får tilsendt et telefonnummer og PIN-kode, og deltar ved å ringe opp og taste inn koden når seminartidspunktet er inne. Som regel vil det bare være en eller et par kursholdere som har talemulighet, mens alle andre (altså deltakerne) kun har lyttemulighet. På slutten av seansen kan kursholder eventuelt åpne linjene for spørsmål eller diskusjon.

Fordeler med teleseminar

Alle medier har sine styrker og svakheter. Her er noen av de mange fordelene telefon som undervisningsmedium har.

 • Relasjonsbyggende. Teleseminar er mer personlig enn web og epost, og fungerer derfor som en nyttig overgang mellom internett-kommunikasjon og personlig ansikt-til-ansikt salgsmøter og seminarer. Det er ofte lettere å få en kunde eller prospekt som har blitt kjent med deg gjennom dine websider og epost-nyhetsbrev til å bli med på et teleseminar enn å reise til et fysisk seminar. Gjennom teleseminaret blir vedkommende mer fortrolig og begeistret for dine kunnskaper og tjenester, og får en sterkere opplevelse og tettere forhold til deg, og responderer dermed lettere på andre tilbud og tjenester du har.
   
 • Brukervennlig. Teleseminar er low-tech og lett å bli med på for deltakerne. Alle har jo en telefon! Og alle klarer å ringe opp et gitt telefonnummer og taste inn et par tall som PIN-kode.
   
 • Fersk informasjon. Kursinformasjonen læreren gir i et teleseminar kan være helt oppdatert, i motsetning til bøker, tidsskrift, lyd-kurs og video-kurs hvor det er dyrere å oppdatere materiellet. På et teleseminar kan du som kursholder ta med den aller ferskeste informasjonen hver gang.
   
 • Støtter audio-læring. Dine kunder har ulike læringspreferanser. Noen liker å lese. Noen liker å se. Noen liker å gjøre ting. Og noen absorberer informasjon raskest ved å lytte til en kursholder. Mange liker selvsagt en blanding av medier. Teleseminarer tiltrekker en del mennesker som du ellers ikke når like lett hvis du for eksempel holder deg til det skrevne ord (web, epost, lærebøker/manualer).
   
 • Kostnadseffektivt. Teleseminarer er ikke like rimelig og skalerbart som rent digitale medier som web og epost (hvor det ikke koster noe mer uansett hvor mange som mottar informasjonen), men til å være et personlig og live medium er dette ganske rimelig. For deltakere som er geografisk spredt omkring, er teleseminarer svært mye rimeligere enn ansikt-til-ansikt seminarer, for man slipper alle reiseutgiftene.
   
 • Salgsutløsende. Mange bedrifter forteller at oppfordringer til å handle like i etterkant av et teleseminar, slik som oppfordring til å bestille et produkt som er omtalt under kurset, eller melde seg på en tjeneste eller et nytt kurs, gir svært god respons i forhold til tilsvarende oppfordringer gitt i andre mindre personlige undervisningsformer. Teleseminarer er rett og slett en av de mest salgsutløsende medier du kan bruke.
   
 • Konvertibelt. Enkelte kursholdere er engasjerte og gode til å snakke, men blir kjedelige når de skal skrive og bruker lang tid på skriveprosessen. Et teleseminar er en undervisningsform som enkelt og rimelig kan konverteres til andre medier. Gjør et lydopptak av teleseminaret (mer om det i følgende artikkel), og gi bort eller selg det som lyd-CD eller nedlastbar mp3-fil, eller få noen til å skrive det ut som tekst og publiser informasjonen som et trykt hefte eller kursbrev.

admin