Integrer online og offline annonsering – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Integrer online og offline annonsering

Annonsering på nettet bør selvfølgelig være tilpasset og integrert med dine tradisjonelle reklameaktiviteter. Her er noen faktorer å tenke på for best mulig samkjøring.

Tekst: Reimar Vetne

Hvordan passer online annonsering inn i det store bildet?

Forhåpentligvis har du en strategisk plan for selskapet, som sier noe om hvor dere er og hvor dere vil gå. Om visjoner, målsetninger og strategier. Under denne har dere laget en markedsplan som sier noe om hvilke kunder/markeder dere skal satse på og hvordan dere skal markedsføre dere overfor disse. En del av markedsplanen handler om å kjøpe seg synlighet i markedet – annonsering.

En overordnet plan for annonsering (mediakjøp, reklame) , ofte kalt en mediestrategi, bør bl.a. si noe om målgrupper, målgruppenes typiske medievaner, målsetninger med annonseringen i ulike perioder framover (som økning i kjennskap blant målgruppen, økning i kundehenvendelser/leads, økning i salg) og sist men ikke minst budsjett (hvor mye er dere villig til å betale for å nå disse målene).

Når mediestrategien er på plass, begynner jobben med å utarbeide en medieplan. Denne sier noe om hvilke medier man skal annonsere i, når, for hvor mye og i hvilke formater/kreative løsninger for å oppnå mediestrategien. Antageligvis vil online annonsering ha en plass her.

Denne helheten og sammenhengen må du ha klart for deg, hvis ikke vil du jobbe helt løsrevet og lite effektivt med dine online reklameframstøt.

Suksesskriterier

Ut av mediestrategien og medieplanen vil du se hva bedriften skal oppnå gjennom internettannonseringen. Som oftest vil man la den tradisjonelle annonseringen stå for merkevarebyggingen (langsiktig effekt), og la online annonsering være et av hovedtiltakene for å oppnå direkte respons (kortsiktig effekt). Sett opp mål for hva dere forventer at internettannonseringen skal generere av trafikk til nettstedet, genererte leads og evt. salg.

Samkjørte forhandlinger

Ofte kan man oppnå lavere priser på internettannonseringen i et medium hvis man samtidig bestiller offline annonsering (VG sier f.eks. på sin annonsørside at de gir deg bedre betingelser hvis du kjøper printannonsering og online annonsering samtidig enn hvis du gjør det hver for seg). Har du et stort tradisjonelt reklamebudsjett, kan du bruke det til å oppnå bedre betingelser på internettannonseringen, så sørg for at innkjøpene gjøres sammen. Integrasjon.

Kreative synergier

Som regel kan du også hente synergier i den kreative grafiske utformingen av internettannonsene. Få tak i alt som er av brosjyrer, printannonser, radiospots, tvspots osv, og la internettannonsene forsterke effekten gjennom sammenfallende budskap og grafiske uttrykk. Og så går det jo raskere å utforme annonsene også når du har offline annonsene for hånden.

admin