Hemmelig forretningsplan: Når utviklingen må skje i smug – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Hemmelig forretningsplan: Når utviklingen må skje i smug

Har du kommet på en smart og unik dot.com idé? Da kan det være lurt å utvikle konseptet og bygge opp selskapet i all hemmelighet. Her er noen tips for "stealth" utvikling.

Tekst: Reimar Vetne

Det er mange ulemper forbundet med å bygge opp et selskap i all hemmelighet. Det kan ta lenger tid å skaffe finansiering, ansatte og samarbeidspartnere. Man går glipp av en del PR og "buzz" i bransjen i tiden fram mot lansering – siden ingen vet at dere eksisterer. Og man får ikke noe feedback fra venner og potensielle kunder i utviklingsfasen, som kunne ha bidratt til å forbedre produktet underveis.

For enkelte er likevel fordelene med å utvikle et konsept og selskap i all hemmeligheten større enn ulempene. Hvis idéen deres er over gjennomsnittlig god og unik, men lett lar seg kopiere hvis noen får snusen i den, så kan det være et konkurransefortrinn å utvikle tjenesten deres i smug, for så å lansere den ut i markedet fiks-ferdig.

Hvis "stealth mode" er noe for dere, så har vi noen råd dere kan vurdere.

1. Ta et midlertidig nøytralt navn
Når dere eksponerer dere overfor potensielle investorer, ansatte, utleiere av kontorplass osv. må dere ha et navn og et registrert firma. Men ingen sier at firmanavnet må være navnet dere skal gå under etter lansering – i hvert fall ikke hvis sistnevnte sier en del om forretningsidéen deres. Registrer umiddelbart alle domenene og varemerkene dere trenger etter lansering, men finn på et annet nøytralt navn å gå under mens dere utvikler tjenesten.

2. Ikke røp mer enn nødvendig overfor eierne
En av gründerne bak Estrategi lykkes med å få såkorn-finansiering til et prosjekt (ikke Estrategi) omtrent uten å fortelle noen detaljer om konseptet. Personens historikk og meritter, ressurser og nettverk rundt seg, og noen grove skisser av forretningsmodellen var alt som skulle til for å skaffe finansiering til utvikling av den tekniske løsningen. Når de så er klar til å lansere tjenesten, kan de gjennomføre en ny finansieringsrunde og tilby potensielle investorer mer informasjon om selskapet.

3. La alle jobbsøkere skrive under på en taushetserklæring
Det er ikke nok at personene dere får ombord i selskapet lover taushet. Utfordringen er å la kandidatene få tilgang til så få detaljer som mulig, og likevel klare å overbevise dem om at de bør satse en tid av sitt liv hos dere. Når kandidatene ellers er klar til å signe opp for jobben, bør dere ha en god taushetserklæring (NDA – nondisclosure agreement) klar. Mange anbefaler her å ta med et spesifikt (og tilstrekkelig avskrekkende) kronebeløp som vedkommende blir erstatningsskyldning ved lekkasje til utenforstående.

4. Pass på detaljene
Skal dere være virkelig usynlige i utviklingsfasen? Så bli paranoide. Lei lokaler på utilgjengelige eller lite trafikkerte områder, lei øverste etasje slik at ingen kan se inn, kjør makuleringsmaskinene heftig framfor å kaste papir rett i søpla, få hemmelig telefonnummer til kontoret uten oppføring hos Opplysningen, hold dere unna First Tuesday og andre bransjetreff.

Når så tjenesten er klar til lansering, er gleden desto større ved å kunne ta bransjen og konkurrentene på senga, og vite at dere har skaffet dere selv et forsprang det vil ta andre en del tid å hente inn

admin