Forum for hjemmeside, nettbutikk og markedsføring på nett

Full utgave: Lage kul link til Facebook
Du leser nå en ned strippet utgave av innholdet på sida. Les den fulle utgaven med full formatering.
Se eksempel her:
http://motor.redigering.net/

(på venstre side)


Til CSSen

Kode:
.faceIconSlide.animated.fadeInLeft {
    position: absolute;
    top: 14em;
    background: #F0803C;
    padding: 4px 7px 4px 20px;
    left: 0px;
    -webkit-animation-duration: 3s;
    animation-duration: 3s;
  -webkit-transition: all 0.35s;
  -moz-transition: all 0.35s;
  transition: all 0.35s;
}

.faceIconSlide.animated.fadeInLeft:hover {
    padding: 20px;
}

Til HTML malen


Kode:
<div class="faceIconSlide animated fadeInLeft" style="background:{%TemplateConfig[301]%}(din-hex-farge)"><a href="{%TemplateConfig[300]%}" target=""_blank"><span class="fa fa-facebook" style="font-size: 20px; color: #fff;" aria-hidden="true"></span></a></div>

Så må en lage to innstillinger i malen. 

En for farge og en for link, eller bare hardkode det over slik:Kode:
<div class="faceIconSlide animated fadeInLeft" style="background:(din-fargekode)"><a href="(din link til facebook)" target=""_blank"><span class="fa fa-facebook" style="font-size: 20px; color: #fff;" aria-hidden="true"></span></a></div>