Forbrukerkjøpsloven ? Den angår deg som driver nettbutikk! – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Forbrukerkjøpsloven ? Den angår deg som driver nettbutikk!

Jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har reagert på at nettbutikker henviser til Kjøpsloven. Dette er en vanlig feil, og den kan ramme deg hardt hvis du tror at kjøpsloven er den riktige loven – og du selger på nettet.
 

Den 1. juni 2002 ble det vanskeligere å være næringsdrivende. Da kom Forbrukerkjøpsloven, som mange dessverre forveksler med Kjøpsloven. – Du har sikkert sett det selv når du surfer på nettet, og spesielt i nettbutikker. De skal være kundevennlige og skape trygghet, så de linker til Kjøpsloven. Fint i og for seg, men det er ikke den loven som "kommer til anvendelse" som det heter i jussen. Uvitenhet er som regel grunnen.

Hva med deg som leser Estrategi? -Vet du forskjellen? Her vil jeg gå gjennom hva som er forskjellene, og ikke minst i hvilke situasjon de gjelder. Du som driver nettbutikk MÅ vite dette, og her får du det:

Her kommer den lettfattelige forklaringen:

Når du kjører bil må du forholde deg til et gitt regelsett. Vi kaller dem trafikkreglene for bilister. Som gående må du forholde deg til et annet regelsett, for du er fotgjenger. I det ene tilfellet må du forholde deg til 3 forskjellige farger på runde lys, mens i det andre tilfellet forholder du deg til 2 farger formet som en person.

Med andre ord kan én og samme person ha to forskjellige regelsett å forholde seg til. {josquote}I den ene rollen kan vedkommende gå over veien fordi det er grønn mann (fotgjenger rollen), og i samme situasjon er det en annen rolle som må vente fordi det er rødt lys (bilist rollen){/josquote}.

Slik er det i kjøp og salg også.

Når du som privatperson kjøper en mobiltelefon i en butikk får du automatisk 5 års reklamasjonsrett på mobiltelefonen. Det har Høyesterett nettopp slått fast i en helt fersk dom, på grunn av §3 (omtalt lenger nede her). Med andre ord kan du etter 3 år oppdage en produksjonsfeil ved mobilen, og produsenten er pliktig til å reparere eller gi deg en erstatning. (Du kan lese om forskjellen mellom garanti og reklamasjon her.)

Hvis du som næringsdrivende kjøper akkurat den samme mobilen i den samme butikken, vil du ikke ha denne rettigheten. Du vil ha produsentens frivillige garantiperiode, men ikke lovrett i nærheten av en privatperson. Du er nemlig næringsdrivende. Et annet regelsett kommer til anvendelse.

Hvis du som privatperson kjøper en mobiltelefon av en annen privatperson, hva gjelder da? – Det samme som om du som næringsdrivende kjøper av en næringsdrivende.

Forvirret?

Det er egentlig veldig enkelt. I alle tilfeller der du som privatperson kjøper av en næringsdrivende, gjelder Forbrukerkjøpsloven. {josquote}Forbrukerkjøpsloven kommer kun til anvendelse der en forbruker kjøper av en butikk (næringsdrivende){/josquote}. I alle andre tilfeller gjelder Kjøpsloven.

Så hva skiller disse to lovene?

Vel, en del "småting". Men den store tingen er den betydelig utvidete reklamasjonstiden:

" Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år." §27 – 2.ledd

Dermed, du som selger ting via nettbutikk: DU kan få en kunde som kommer tilbake etter 4 år og reklamerer på produktet du har solgt. OG vedkommende kan ha rett til et nytt produkt, gratis reparert produkt – eller en erstatning tilbake. Normalt vil norsk importør eller produsent være ansvarlig for å dekke dette for deg, men hvis du er importør har du ansvaret.

Vær også oppmerksom på §3 som sier klokkeklart at loven er ufravikelig, uansett:

"Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven her."

Med andre ord: Hvis du som næringsdrivende selger en vare til en privatperson og avtaler skriftlig at vedkommende får prisavslag for å frasi seg retten til reklamasjon, har du som næringsdrivende tabbet deg ut. For uansett om du har det skriftlig står det i loven at den er ufravikelig, og loven har høyere autoritet enn din avtale.

Hvis det står mellom din avtale og loven, vil du vil tape i en rettsak (eller forlikssak).

Jeg håper at du forstod litt mer av en ellers tilsynelatende forvirrende lovgivning, og at du vet når du skal lese i hvilken lov.  

PS: På slutten vil jeg minne om at det er lov å yte kundeservice utover loven. Hvis det binder kunden nærmere ditt firma for gjenkjøp, og at du vil få positiv omtale i vedkommendes vennegjeng, da kan det absolutt være verdt det.

PPS: Hvis DU er kunden som opplever at et produkt går i stykker selv om du har kun hatt "vanlig bruk", så kan du reklamere på det. Det betyr at du melder til rette person at du krever reklamasjon, og leverer inn produktet – innen "rimelig tid". – I svært mange tilfeller vil du da få reparert eller nytt produkt tilbake vederlagsfritt for deg.

Med ønske om ditt beste

Preben

(Du kan lese mer om forskjellen mellom garanti og reklamasjon her.)

Preben O. Sangvik
 

OBS: Sjekk ut podcasten "Markedskanalen" på facebook. <<< Preben Sangvik jobber i Responspartner AS og har mye kompetanse på både online markedsføring, webteknisk og design - og god erfaring med å knytte dette sammen til en helhet som fungerer for kundene.