Drevet av FlexWeb AS

(+47) 45059000

Eldre innlegg har fått nyere dato

Ved en oppdatering av estrategi.no fra et gammelt asp-system til et mer moderne php-cms i 2007, valgte vi å flytte over de beste artiklene – og la resten utgå. De fleste innleggene fikk da dato fra 2007 og nyere.

Enhanced by true google 404 wordpress plugin
Hopp til verktøylinje