Ebusiness for nye toppsjefer – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Ebusiness for nye toppsjefer

Her er artikkelen som setter ting i et overordnet fugleperspektiv. Hva er det egentlig ebusiness kan hjelpe din bedrift med?

 

Behov for en rask innføring i hva ebusiness egentlig handler? Her er tre fundamentale utfordringer virksomheter står overfor, hvor internett har mye å bidra med.

Lavere transaksjonskostander

Eller mer effektive markeder, kunne vi også kalt det. Når en av dine kunder – privatkunde eller bedriftskunde – skal gjøre et innkjøp, går mye tid og/eller penger med til å søke seg fram til egnet produkt, egnet leverandør osv. Vi kaller dette for transaksjonskostnader, altså kostnader forbundet med å skulle gjøre en handel med en leverandør. De vanligste kostnadene er:

  • tiden (og kostnaden) ved å skulle søke seg fram til aktuelle produkter og leverandører
  • tiden (og kostnaden) ved å skulle sette seg inn i egenskapene ved produktet som tilbys
  • tiden (og kostnaden) ved å forhandle seg fram til en gunstigst mulig avtale

Internett har muligheten til å gjøre mye av denne informasjonen som trengs lett tilgjengelig, og dermed redusere transaksjonskostnadene. Det koster mindre å sammenligne en rekke ulike produkter og priser fra en rekke ulike leverandører fra ved å surfe rundt på noen nettsider, enn å skulle sende masse brev, ta en masse telefoner, eller kjøre rundt fra leverandør til leverandør.

 

For at din bedrift skal hevde seg i konkurransen og bidra til lavere transaksjonskostander for deg og dine kunder, må du derfor legge ut på nettet informasjon som priser, tilgjengelighet/lagerstatus, produsent og produktegenskaper, og pakke det inn i et brukervennlig og tidseffektivt grafisk design.

 

Strømlinjeforme prosesser

IT og internett kan digitalisere en rekke prosesser i din og din kundes bedrifter, dvs. fjerne en masse papirarbeid, manuelle rutiner og dobbelt-arbeid. Det var dette den store bølgen med ERP og BPR (business process reengineering) på 90-tallet handlet om. Strømlinjeforme prosesser. Det nye nå er at man lar datamaskinene hos deg og din kunde snakke mer sammen enn man kunne før internett kom, slik at også "dødtiden" mellom bedriftene (og ikke bare mellom avdelingene i en bedrift som man tok tak i tidligere) kan reduseres. Cisco og Oracle er to selskaper som begge hevder å ha oppnåd kostnadsreduksjoner på rundt 1 mrd dollar hver år pga. digitalisering av arbeidsprosessene.

 

Ordre kommer inn fra kunden digitalt (via internett), og vandrer rundt i bedriften fra lager og logistikk til fakturering og regnskap digitalt. Ansatte kommuniserer med email til hverandre og til kundene. Opplæring foregår mer og mer via web-browseren hvor man før måtte dra på et 2 dagers kurs ut av huset. Og så videre.

 

Optimalisere verdikjedene

Den største gevinsten her ses hos alle bedriftene som har klart å legge om fra et "produsere til lager" til et "produsere til ordre" konsept. Når de to første punktene fungerer (kunden får lettere informasjon om dine produkter og tilgjengelighet, og dine arbeidsprosesser blir mer effektive og strømlinjeformede) så kan du som regel oppnå kortere ventetid fra produksjon til levering av produkt ute hos kunden. PC-produsenten Dell er et eksempel på en bedrift som kjører etter en "produsere til ordre" ordning, hvor deler er kjøpt inn på forhånd, men ingenting satt sammen til en PC før det ligger en konkret bestilling fra en kunde i systemet. Mange oppnår også å vente med innkjøp fra leverandørene til ordre foreliger, fordi bedriften og dens leverandører har integrert sine leveranseprosesser ved hjelp av IT-systemer som snakker sammen. Kostnader til lagerhold og ukurans blir kraftig redusert, og du kan levere mer behovsriktige og rimelige produkter til dine kunder.

admin