Doble nettsalget ditt ved å følge opp med epost – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Doble nettsalget ditt ved å følge opp med epost

Hvis du ikke følger opp dine nettsted-besøkende med nyhetsbrev og tilbud pr. epost så hiver du bort over halvparten av salget ditt

Tekst: Reimar Vetne

Uansett hvor god online salgsside du har, så forsvinner de aller fleste besøkende – ofte over 9 av 10 – uten å gjennomføre et kjøp.

Mange av disse vil du kunne hanke inn til et salg hvis du bare fortsetter å følge dem opp med nyttig informasjon og gode tilbud. Det er ikke uvanlig å kunne få minst like mye i salg gjennom oppfølging som fra de førstegangsbesøkende.

Hvis du ikke følger opp dine besøkende med epost i dag, kan du altså med enkle virkemidler doble nettsalget.

3 enkle modeller

Minikurs

Den enkleste og minst tidkrevende varianten er å tilby dine besøkende et epost-minikurs, f.eks. 5 ukentlige leksjoner eller 7 daglig leksjoner i en uke.

Da skriver du ferdig epost-leksjonene på forhånd, f.eks. med forklaringer, innføringer, tips og ideer relatert til din bransje – som dine potensielle kunder kan være interessert i.

De ferdig-skrevne epostene legges inn i epost-utsendelsesprogrammet ditt, og blir så sendt ut automatisk i henhold til intervallene du har lagt inn.

I praksis limer du for hver epost inn emne-feltet (subject) og teksten og oppgir hvilken dag eposten skal ut. Dag "0" betyr utseendelse umiddelbart ved påmelding, dag "1" betyr utsendelse dagen etter påmelding, dag "6" betyr en uke etterpå, osv.

Husk å kjøpe eller leie en epost-løsning som har slik automatisk autoresponder/sekvens/intervall funksjonalitet, som desverre er mangelvare i de fleste norske epostløsninger. Amerikanske Aweber og min egen norske løsning eResponsPro er to løsninger som har slik automatisk sekvens funksjonalitet.

Nyhetsbrev

Den vanligste modellen for oppfølging av prospekter via epost er vel epost-nyhetsbrevet, som man sender ut til alle epost-abonnentene så snart man har skrevet det.

Innholdet vil ofte være en blanding av nyttestoff, kundereportasjer/case og produkttilbud, og kan ha tidssensitiv informasjon/nyheter som et forhåndsskrevet minikurs ikke kan.

På websidene kan du legge ut et arkiv over gamle nyhetsbrev som nye lesere kan lese (hvor du fjerner tidsbegrensede produkttilbudene som gikk ut i nyhetsbrevene).

Varsling av nettstedendringer

En tredje variant av epost-oppfølging er å tilby automatisk varsling av endringer, oppdateringer og nytt innhold på nettstedet ditt. Hvis du har en dynamisk publiseringsløsning på nettstedet ditt (f.eks. norske eZ publish), vil du kunne tilby leserne dine en slik automatisk epost-varsling. Forhør deg med leverandøren av publiseringsløsningen.

Format tekst / html / weblink / pdf

En automatisk varsling av nettstedendringer vil som regel være "weblink" varianten. Da inneholder eposten overskriften og første avsnitt fra artikkelen på nettstedet som er oppdatert, og en link direkte til websiden.

For innholdet i epostene ved minikurs-leksjoner eller nyhetsbrev har du hele 4 varianter å velge mellom.

Tekst vil si at hele innholdet legges i eposten som går ut, i rent tekst (ascii) format – uten designelementer som utheving av tekst, bilder og layout.

Html vil også si at hele innholdet legges i eposten som går ut, men eposten har muligheter for designelementer som grafikk, bilder, farger og utheving av tekst.

Weblink vil si at bare et utdrag av innholdet legges i eposten (f.eks. overskrift og første avsnitt/ingress), med link til nettstedet hvor resten av innholdet kan leses.

Pdf vil si at bare et udrag av innholdet legges i eposten, slik som for weblink, med link til en PDF-fil med hele innholdet. Fordelen med Pdf er at du har full grafisk frihet (inkl. farger og bilder), og at leserne kan lagre Pdf-filene på sin harddisk og lese og printe dem ut når de selv ønsker. En Pdf-fil oppleves ofte som mer verdifullt og seriøst i lesernes øyne enn de andre formatene, og har lengre levetid. Lesere vil ofte komme tilbake og lese en pdf-fil som de finner på harddisken og lastet ned tidligere.

Frekvens er underprioritert blant de fleste norske nettsteder. Med langt hyppigere kontakt med dine lesere og prospekter enn du har i dag, vil salget ditt kune øke kraftig.

admin