Coase oppdaget transaksjonskostnader – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Coase oppdaget transaksjonskostnader

Ronald Coase het en ung mann på noen og tjue år som fant på å studere fenomenet firmaer. Ideologisk sosialist som han var ønsket han å bevise at de frie markedskrefter var underlegen statlig styring. Han endte opp som ideologisk kapitalist, og hadde oppdaget transaksjonskostnader og hvorfor firmaer velger å gjøre visse aktiviteter selv og sette bort andre.

Tekst: Reimar Vetne

Coase hadde i 1931 fullført en utdannelse i industriledelse ved London School of Economics, og hadde bestemt seg for å drive med feltundersøkelser et år. Tesen hans var at sentralplanlegging var mer kostnadseffektivt enn markedskreftenes frie spill, og det aktet han å påvise ved å studere det nærmeste han kom en ikke-markeds økonomi: innsiden av de store amerikanske firmaer. Siden disse drev med mange aktiviteter internt, som innkjøp, markedsføring, salg, produksjon, distribusjon, så måtte det bety at det var fordi sentralplanlegging kunne gjøre det rimeligere enn det frie marked kunne.

 

Da året var omme, hadde Coase tvertimot begynte å vakle i troen på sosialisme og statlig styring. Gjennom undersøkelsene sine hadde han gjort en oppdagelse av markedet som han i 1937 publiserte i artikkelen "The Nature of the Firm". {josquote}Ronald Coase hadde oppdaget transaksjonskostnader. Et fenomen som 60 år etterpå forklarer mye av suksessen bak internett.{/josquote}

 

Transaksjonskostnader vil si de kostnader vi får ved å skulle kjøpe noe fra andre, i tillegg til selve produktkostnadene. Typiske transaksjonskostnader er tiden (og kostnaden) ved å skulle søke seg fram til aktuelle produkter og leverandører, tiden (og kostnaden) ved å skulle sette seg inn i egenskapene ved produktet som tilbys, tiden (og kostnaden) ved å forhandle seg fram til en gunstigst mulig avtale, osv. I visse tilfeller blir disse kostnadene ved å bruke det frie marked større enn inneffektiviten man får ved å gjøre det selv i et ikke-konkurranseutsatt miljø in-house.

 

Dette, fant Coase ut, var en av hovedårsakene til at firmaer hadde den størrelse de hadde. Jo større transaksjonskostnadene blir, jo større vil firmaene bli fordi det er mer lønnsomt å gjøre ting internt. Og tilsvarende, jo lavere transaksjonskostnadene er, jo mindre vil firmaene bli fordi det lønner seg å sette bort (outsource) mer.

 

Noen som ser koblingen til internett her? Et av nettets store fortrinn er at det dramatisk reduserer kostnadene forbundet ved transaksjoner, slik som å innhente informasjon og sammenligne leverandører, forhandle fram avtaler, og gjennomføre handelen.

 

Øvelsen for ditt firma blir derfor: på hvilken måte kan jeg få lavere kostnader pga. internett ved å sette bort ting som vi i dag gjør selv? Og hvordan kan jeg få større inntekter ved å påta meg oppdrag for andre som det i dag lønner seg for selskap å gjøre selv, men som jeg ved hjelp av internett kan gjøre rimeligere for dem.

admin