Bruk web til å bygge foreningen din – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Bruk web til å bygge foreningen din

Hvordan foreninger bør utnytte mulighetene elektroniske medier gir til å skape høyere inntekter, flere medlemmer og større innflytelse.

Tekst: Reimar Vetne

De fleste foreninger og organisasjoner som har tatt skrittet ut på internett nøyer seg med å bruke nettet til å lage en statisk brosjyre. Man forteller litt om foreningen, hvilke fordeler man kan få som medlemmer og et innmeldingsformular – altså informerer om det foreningen driver med utenom internett. Nesten ingen utnytter internett til en enorm medlemsfordel i seg selv.

Hvordan får man så det til?

Boken Net.gain, som kom ut i for et par år siden, lanserte idéen om virtuelle samfunn eller elektroniske foreninger. Internett er nemlig et suverent medium til å skape kontakt og kommunikasjon mellom mennesker, og danne et sosialt fellesskap mellom likesinnede.

Hvordan lar det seg gjøre?

Begynn med å tenke gjennom hvilken hensikt din forening har – hva slags behov medlemmene besitter som dere dekker. I de fleste tilfeller vil det være behov for:

 • nyheter og nyttig informasjon innenfor vårt felt (enten det er bilinformasjon for en automobilforening, sykdoms og behandlingsnyheter for en pasientstøtteforening eller slik-får-du-de-fineste-krokusene for en hageforening)
 • leverandør-innformasjon og gode tilbud (f.eks. gjennom annonser i medlemsbladet)
 • objektiv veiledning og anmeldelser før man gjør innkjøp
 • kommunikasjon med andre medlemmer – som å utveksle erfaringer, dele bekymringer og spørsmål osv.
 • innflytelse overfor storsamfunnet ellers (myndigheter, leverandører, andre grupper) – altså at noen taler medlemmes sak i samfunnet

Et skriftlig medlemsblad og medlemsmøter er som oftest de redskap man har for å utføre disse oppgavene.

Men et papirbasert medlemsblad – kanskje i lite opplag? – kan være dyrt å utgi, og ikke alle medlemmer kommer seg på møtene og sammenkomstene (som regel bare en brøkdel av medlemsmassen?).

Ved å ta internett i bruk som et ekstra middel til å fylle de samme behovene, kan servicen overfor medlemmene øke kraftig, og foreningen kan skaffe seg en lang rekke nye medlemmer som den ellers ikke vil ha fått.

Her er noen idéer til gjennomføring:

Informasjon

 • Legg ut hele medlemsbladet på internett hver gang – med mulighet for å søke i arkivet med tidligere artikler osv.
 • Gjør det enkelt for medlemmer selv å skrive artikler og sende stoffet inn (på epost)
 • Nyheter legges ut så snart dere mottar dem, slik at medlemmene som bruker internett ikke må vente i tre uker til neste blad skal utgis (nyheter er best ferske!)

Diskusjon

 • Lag en funksjon for "tilbakemelding" fra internettleserne til hver artikkel dere legger ut, slik at alt stoff dere publiserer (som ofte koster tid og/eller penger å skaffe) mangedobles ved at medlemmenes synspunkter om samme emne blir tilgjengelig sammen med artikkelen.
 • Opprett egne diskusjonsgrupper (oppslagstavle) eller samtalegrupper (chat) innenfor en rekke fastsatte emner, og få et medlem eller to til regelmessig å gå gjennom alle synspunktene og fjerne de som er obskøne e.l.
 • Ler mer om hvordan starte diskusjonsgrupper på internett her

Kjøpsveiledning

 • Lag en oversikt over forskjellige leverandørers produkter, selg annonser på internettsidene og på annen måte gjør kjøpsinformasjon lett tilgjengelig for deres medlemmer.
 • Legg ut anmeldelser og kritikker av produkter på internett, med mulighet for medlemmene til selv å legge til kommentarer eller "stemme" (gi poeng) til forskjellige produkter/leverandører. Neste gang et medlem har bruk for å kjøpe et produkt innenfor din forenings felt, hvor tror du da hun går for å skaffe informasjon? Hos dere!

Innflytelse

 • Hver gang foreningen må utøve innflytelse overfor storsamfunnet i viktige saker (lobby-virksomhet), så er en rask avstemning blant medlemmene på internett et godt argument å bruke videre ("93% av våre medlemmer mente i en undersøkelse at…").

Lærdom fra telefonens historie

Da Graham Bell oppfant telefonen, trodde han at det først og fremst ville bli brukt til å overføre musikkkonserter og andre former for en-til-mange kommunikasjon. Det tok tid før han ble overbevist om at dens største suksess ville bli som samtale-medium! Internett er nærmere telefonen enn TV, bøker og blader – bare med et vell av flere former for å overføre informasjon (lyd, tekst, bilde osv.). Internett er mediet for dialog og kommunikasjon. Internett er som skapt for foreningsliv!

Lykke til.

admin