Bannerannonser og merkevarebygging – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Bannerannonser og merkevarebygging

En svensk undersøkelse viser at online annonsering er velegnet også til merkevarebygging. Her er tallene.

Tekst: Vibeke Melås, Doubleclick Norge

Fokusen hittil innen internett annonsering har i stor grad vært på click-through eller annen responsbasert atferd. Lite oppmerksomhet har vært satt på merkevarerelatert atferd, som er en vanlig måte å måle annonsering i tradisjonelle media.

Nå er en undersøkelse gjennomført i Sverige som viser at internett annonsering gir kraftig økning i merkevarekjennskapen hos annonseleserne.

CyberQuest gjennomførte to undersøkelser, på oppdrag av DoubleClick Skandinavia. Utgangspunktet var ulike merkevarer i Sverige. Den ene målte hvorvidt man gjenkjente merkevaren etter en online kampanje, mens den andre målte hvorvidt respondentene kunne huske merkevaren uhjulpet.

Resultatene kan sees i følgende tabell. Første tallkolonne angir andelen som gjenkjente merkevaren etter kampanjen, og den andre kolonnen hvor mange som husket merkevaren uhjulpet.

CD, Video and Similar
Boxman 81 % 55 %
Amazon 58% 8%
CDNow 49% 8%
Books and similar
Amazon 61% 34%
Bokus 49% 27%
Shopping/Co-shopping
Letsbuyit 84% 21%
BlueMarx 35% 6%
Sumo 42% 6%
YaTack 50% 3%
Portals
Passagen 96% 42%
Spray 93% 45%
Torget 93% 16%
MSN 75% 10%

Resultatene viser at web annonsering har signifikant merkevarebyggende innflytelse på mottakerne og at dette kan måles. Dette betyr at Internett annonsering ikke bare behøver å bli benyttet til kortsiktig responstrigging, som for eksempel click-through, men inkludere branding relaterte mål i sine kampanjer.

Melås jobber i annonsesamkjøringsselskapet Doubleclick.

admin