Annonser som inntektsmodell – Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering – estrategi.no

Annonser som inntektsmodell

Mange investorer er skeptiske til innholdselskap som kun har annonser som inntektsgrunnlag. Tradisjonelle medier tar jo også betalt fra leserne, påpeker de. Men hvor mye utgjør egentlig det?

Tekst: Reimar Vetne

For en etablert og veldrevet papiravis som Aftenposten står annonseinntektene for 70% av omsetningen, i følge direktør Olav Mugaas (DN 26/10/00). 30% kommer fra leserne i form av abonnementsinntekter og løssalg.

Kan en like veldrevet innholdsleverandører på nettet klare seg uten disse siste 30% fra leserne og basere seg utelukkende på inntekter fra annonsørene? Et grovt regnestykke rundt Aftenpostens virksomhet vil måtte inneholde en del løpende driftsutgifter forbundet med å bruke papir som medium. Papirkostnader, trykkekostnader, lastebiler og avisbud. Dette er ikke uvesentlige kostnader, og overstiger langt tilsvarende kostnader til drift av webserverne for å betjene det samme antall lesere og levert innholdsmengde. Det avisene får inn av inntekter fra leserne forsvinner ut igjen til kostnader rundt distribusjon på papir.

Innholds-gründere og investorer behøver derfor ikke være så bekymret for mangelen på inntekter fra leserne. De har allerede spart mange kostnader i forhold til sine papir-konkurrenter. Det innholdsleverandørene derimot bør bekymre seg over, er å utvikle annonseprodukter som er minst like gode og gir like god effekt overfor leserne som innholdsleverandører på papir. Jo bedre annonsene virker, jo mer vil man få betalt.

Vi snakket nylig med et nettsted for programmere i et av våre naboland som har over 10.000 av landets dyktigste utviklere som faste storbrukere av sitt nettsted. Annonseselgerne deres – i dette tilfellet Doubleclick – hadde derimot ikke klart å få inn mer enn kr. 15.000,- i annonseproveny på en hel måned. Nå er Doubleclick byttet ut, og nettstedet ser nå ut til å klare å få inn hundretusen eller mer i måneden. Hadde dette vært et papirmedium, hadde derimot prisen for å få kommnunisert med denne lesergruppen vært enda mye høyere.

Noen medier har lykkes godt. Det norske Digitoday hadde ifjor inntekter fra annonsører på kr. 11 millioner, og går med pene overskudd uten å ha inntekter fra leserne. Så det lar seg gjøre, selv om mange nettmedieselskap må jobbe hardt og lenge før man finner suksessformelen.

Som David Talbort, gründer og redaktør av nettmagasinet Salon.com sa på siste Internet Content konferanse i New York:

It generally takes five to ten years to establish a successful publication: Entertainment Weekly took five years to become profitable; Vanity Fair took ten; USA Today took even longer. But the best-managed, highest-quality online media operations will start making money in the next year or two – including Salon."

Innhold på nettet kan også være god butikk.

admin